• Termiczna suszarnia osadów w Suwałkach
  • Słoneczna suszarnia osadów w Lubawie
  • Słoneczna suszarnia osadów w Lubawie
  • Oczyszczalnia ścieków w Nowince
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim
  • Instalacja higienizacji osadów ściekowych
  • Projekt i budowa instalacji biostabilizacji odpadów Stary Las

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadowej

Oczyszczalnie ścieków

Nasza firma wykonuje roboty inżynierskie, budowlane i technologiczne związane z budową nowych oraz modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków.
Proponujemy własne rozwiązania technologiczne realizując inwestycje w systemie zaprojektuj i wybuduj a także budujemy na podstawie wcześniej opracowanych projektów.

Więcej

Osady ściekowe

Nasza Spółka posiada duże doświadczenie w budowie obiektów związanych z gospodarką osadową na oczyszczalniach ścieków. Proponujemy i wykonujemy stacje odwadniania osadów, suszarnie osadów ściekowych a także własne rozwiązania technologiczne takie jak kompaktowa stacja higienizacji osadów, która całkowicie rozwiązuje problem odpadów na oczyszczalni ścieków.

WIęcej

Odpady komunalne

Wychodząc na przeciw problemom związanym z odpadami komunalnymi nasza firma wykonuje kompletne obiekty stabilizacji odpadów komunalnych w procesach kompostowania, biostabilizacji oraz biosuszenia w reaktorach żelbetowych. Proponujemy również własną technologię do utylizacji odpadów plastikowych. Instalacja termicznej depolimeryzacji umożliwia przekształcenie w pojedynczym module rocznie 3500 ton odpadów ropopochodnych w płynne frakcje olejowe.

Więcej

Odpady plastikowe

Proponowana Ekolobud SA instalacja termicznej depolimeryzacji umożliwia przekształcenie rocznie 3500 ton odpadów ropopochodnych w płynne frakcje olejowe w pojedynczym module. Wydajność konwersji odpadów ropopochodnych wynosi do 80%.

Więcej

Aktualności

Sposób na osady

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Monitorze Biznesu w Rzeczpospolitej. Rocznie w Polsce wytwarzanych jest ok. 12 mld m3 ścieków, z czego powstaje ok. 700 tys. ton osadów ściekowych. Od 1 stycznia ich składowanie jest zakazane, ale na rynku są już dostępne nowoczesne i ekologiczne sposoby ich zagospodarowania.Przed wejściem w życie nowych regulacji część osadów przekazywano rolnikom jako wysokowydajny nawóz. Zgodnie z nowymi przepisami osadu, sklasyfikowanego jako odpad…

Więcej

Ekolobud S.A. i rynek kazachski

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Gazety Olsztyńskiej.Towary z Warmii i Mazur już niedługo mogą trafić na kazachski rynek? W piątek (9.10) został zrobiony duży krok w tym kierunku. W Olsztynie ambasador Kazachstanu i pierwsi przedsiębiorcy podpisali memorandum w sprawie nawiązania współpracy gospodarczej.http://gazetaolsztynska.pl/305598,Firmy-z-Warmii-i-Mazur-wchodza-na-rynek-kazachski.html#axzz3o9f2TtOI…

Więcej

Modernizacja oczyszczalni w Krośnie Odrzańskim

Ekolobud SA, jako generalny wykonawca, podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”. Zamówienie realizowane będzie w oparciu o „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” – żółty FIDIC.Wielkość oczyszczalni: 16 636 RLMPrzepustowość 4 000 m3/d.Wartość inwestycji to ponad…

Więcej

Budowa linii 400KV EŁK BIS – GRANICA RP

Dobiega końca realizacja inwestycji kompleksowego wykonania robót fundamentowych wraz z niezbędną infrastrukturą, odwodnieniem terenu, obiektami inżynierskimi oraz drogami technologicznymi dla zadania „BUDOWA LINII 400 KV EŁK BIS – GRANICA RP”.Wartość zadania to ponad 23 000 000,00 zł.Zobacz w realizacjach ➧…

Więcej

Nasi klienci